• 1
  • 2

Marmara Lösemi Lenfoma Patoloji Laboratuvarı

Hematopoetik neoplazilerin tanı ve sınıflandırmasında sadece Hematopatoloji alanında hizmet vermektedir.

Hematopoetik neoplaziler, Dünya Sağlık Örgütü Hematopoetik ve Lenfoid Doku Tümörleri güncel kriterleri nezdinde teşhis edilmekte ve sınıflandırılmaktadır.

Bu doğrultuda, detaylı immünfenotipleme işlemleri solid dokuda otomatize immünhistokimyasal boyamalar, perifer kan, kemik iliği aspiratı ya da vücut sıvıları gibi, hücrelerin süspansiyonda olduğu sıvı bazlı numulerde ise akımsitometri yoluyla otomatize olarak çalışlmaktadır.

Laboratuvarımızda, ağırlıklı olarak hematopoetik neoplazilerin primer olarak tutulum gösterdiği kemik iliği ve lenf nodu dokuları incelenmekle birlikte, hematopoetik neoplazi şüphesi taşıyan ekstranodal ve ekstramedüller organ / doku patolojik incelemeleri, gereklilik dahilinde gerçekleştirilmektedir.