NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU

Numune gönderimine ait teknik detaylar aşağıda verilmektedir.

Her numune beraberinde, klinik bilgileri içeren doktor istek formu ve hasta/hasta yakınlarına ait irtibat bilgileri /telefon numarası sağlanarak gönderilir.

Ana web sayfamızda, “istem formu” başlığını tıklayarak,  istem formu çıktısı alabilirsiniz. Formun hastanın doktoru tarafından doldurulması önem arz eder.

Biopsi:

Kemik iliği biopsisi, lenf nodu biopsisi ve muhtelif ilgili organ biopsileri, kapakları sızdırma yapmayacak şekilde kapatılmış ve sarılmış halde, %10` luk formol fiksatifi içinde gönderilmelidir.

Her biopsi kabı, biopsi kabı yan yüzünde, hastanın adı soyadı ve ne biopsisi içerdiği bilgileri taşıyan etiket ile etiketlenir.  Etiketlerin kapaklara yapıştırılmaması rica olunur.

B5, Bouin solüsyonu, Holland solüsyonu gibi fiksatifler, sadece 1-2 saat içinde kurumumuza ulaşacağından emin olunan, hızlı transfer durumlarında, laboratuarımız ile haberleşilerek kullanılmalıdır.

Biopsi alımından, örnek teslimine kadar 5-6 saati aşacak transferlerde, sadece %10 formol kullanılması uygundur.

Laboratuarımız, hastanın demografik bilgilerini taşıyan etiket ile etiketlenmemiş numuneleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Aspirat yayma:

Kemik iliği aspirat yaymaları ya da lösemi, lenfoma tutulumu şüphesi açısından ince iğne ile örneklenen solid organ dokularına ait yaymalar, işlem esnasında hasta başında yayılarak, hazırlanır; havada kurutulur. Kurumuş haldeki lamların rodajlı kısmına hastanın en azından baş harfleri yazılır. Koruyucu özel / sert plastik konteynarlara konularak, kapakları sıkıca kapatılır. Hastanın demografik bilgilerini taşıyan etiket ile etiketlenen konteynarlar, oda sıcaklığında muhazfa/transfer edilir.  Buzlu akü ya da buzdolabında saklanmasına gerek yoktur.

Laboratuarımız, hastanın demografik bilgilerini taşıyan etiket ile etiketlenmemiş numuneleri kabul etmeme hakkını saklı tutar

Akımsitometik/ flowsitometrik immünfenotipleme:

Perifer kan, kemik iliği gibi kan bazlı örnekler, EDTA`lı antikoagülasyon ajanı içeren, mor kapaklı tüpler içinde gönderilir. Fiksatif solüsyonlar katiyetle eklenmez. Kan bazlı örnekler, oda sıcaklığında muhafaza edilir, transfer edilir. Buzdolabına konmaz.

EDTA`lı tüplerde bu tip örneklerin çalışılabilme süresi, örnek alındıktan sonra 24-48 saattir. Uzaktan, örnek gönderilmesi söz konusu olduğunda, mümkünat dahilinde, EDTA`lı tüpün yanında, çalışma süresi 48- 72 saate uzayabilen heparinli bir tüp gönderilmesi de önerilir.

Plevra sıvısı, asit sıvısı gibi, vücut sıvıları, antikoagülan içermeyen,  kuru tüpe alınır.  Buzdolabı kapağı ısısı / 4` C`de muhafaza edilmesi /transferi uygun olur.  Kemik iliği aspiratı ya da perifer kanın aksine oda sıcaklığında bekletilmesi uygun değildir.

Vücut sıvılarında hücre dejenerasyonu, kan bazlı örneklerden çok daha hızla oluştuğundan, akımsitometrik immünfenotipleme ve sitolojik inceleme için ponksiyon yapılmadan önce, laboratuarımız ile temasa geçilmesi, transferin birkaç saat içinde hızla gerçekleştirilmesi uygundur.

Laboratuarımız, hastanın demografik bilgilerini taşıyan etiket ile etiketlenmemiş numuneleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.